Als je relatie je lief is.

Aandachtsgebieden

balans

Dreigt de relatie het onderspit te delven door de zorg voor de kinderen, werk, of andere rollen die je in beslag nemen.

gemis

Groei je uit elkaar en lopen behoeften en verlangens zodanig uiteen dat nabijheid in het samenzijn steeds moeilijker wordt.

vertrouwen

Is het vertrouwen geschaad en weet je niet meer hoe je dit samen kan herstellen.

onvrede

Als je er samen niet meer uitkomt, ontevredenheid toeneemt en problemen zich herhalen.

twijfels

Als je twijfelt of je nog wel verder wil met deze relatie na alles wat er gebeurt is.

ontwikkeling

Als je relatie reflectie, bezinning of verdieping nodig heeft.

 • Wij hebben erg veel baat gehad bij de gesprekken die wij gevoerd hebben. We kregen inzicht in wat er nou eigenlijk iedere keer gebeurde waardoor het fout liep. We herkennen het nu optijd en weten hier mee om te gaan zodat het niet hoeft uit te lopen tot een conflict

 • De gesprekken waren altijd prikkelend. Het gaf mij inzichten, spiegels en mogelijkheden om mee aan de gang te gaan. Ik waardeer enorm de diepe betrokkenheid/inzet, met daarbij respect voor ieder.

 • Wij, 3 jaar relatie, 65 en 66 jaar (met ieder een eigen verleden ) hebben de stap gewaagd om relatietherapie te gaan volgen. Wij wisten niet goed, hoe om te gaan met onze verschillen en de daarbij behorende conflicten. Je hebt ons duidelijk gemaakt, wat er gebeurde in deze conflicten en ons de spiegel voorgehouden. Met nieuwe inzichten en meer vertrouwen gaan we nu de toekomst tegemoet.

 • Van strijdt-lijnrecht tegenover elkaar staan, naar aandacht voor samen, met-en naast elkaar. Er is weer verbinding en loyaliteit naar elkaar.

Werkwijze

Relatietherapie vergroot de mogelijkheid om beide partners in een relatie die aandacht te geven die nodig is. Bovendien worden de patronen en knelpunten in de partnerrelatie sneller duidelijk.
Jullie relatie en de wijze waarop die heeft vorm gekregen staat in de relatietherapie centraal.
De focus is gericht op de relatiedynamiek aan de hand van de volgende vragen:

       Hoe capabel is de relatie in verbinding – samen zijn en autonomie – verschillend zijn.

Hoe is het contact in het hier en nu, verbaal en non-verbaal. 

Waar wordt het contact onderbroken en welke herhalingspatronen hanteren beide partners in de communicatie (zoals aanvallen, verdedigen, projectie, aanpassen, confluentie, terugtrekken, isolement ).

Waarin ontstaat erkenning, commitment en tegemoetkoming naar elkaar,  wederzijds vertrouwen, wederkerigheid in geven-ontvangen.

Communicatieproblemen, intimiteit, macht en seksualiteit krijgen aandacht in de relatietherapie.

In een partnerrelatie heb je elkaar nodig om te kunnen groeien in wederkerigheid en verbinding.
Niet om jezelf te verliezen in de ander, maar door jezelf te (her)vinden in het verschil met de ander.

       “Ik wordt meer ik naarmate jij meer jij wordt” 
        M. Buber

Ook een relatie heeft onderhoud nodig.
Relatietherapie kan daarom een belangrijke stap zijn.
Wacht niet te lang ….. als je relatie je lief is.

Praktische Informatie

75 minuten per sessie

Tarief € 120, – per sessie
5-8 sessies leiden tot doorbraak

Openingstijden

Ma. en do. – 9.00 tot 18.00 uur
.

Intake Gesprek

Tijdens een intakegesprek verkennen we jullie situatie, de vraag, wat er nodig is en wat jullie verwachten van relatietherapie.
.

Voorwaarden & Afspraken

De overeengekomen voorwaarden en afspraken worden ondertekend in een behandelovereenkomst.
.

Locatie

Relatietherapie wordt gegeven binnen de praktijk van Domen in ‘s-Hertogenbosch

  Hoe kan ik u helpen

  Contact

  Louise Domen
  Maximiliaanstraat 1
  5216AL  s-Hertogenbosch

  Bedrijfsgegevens
  KvK: 17250925

  • 06 - 53 90 36 90
  • info@louisedomen.nl